Sağlık Bakanı Yardımcısı Güven görevden alındı, yerine Medipol rektörü Aydın atandı

Prof. Güven’in yerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü hususları mucibince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır” tabirlerine yer verildi.

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûllerine dair cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Atama yolu

HUSUS 2- (1) Anayasanın 104 üncü unsuruna göre yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ilişkin yetkileri haizdir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan takım, durum ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan takım, durum ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan takım, durum ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan yahut atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan takım, konum ve görevlerin boşalması hâlinde rektörler bakımından Yükseköğretim Şurası Başkanı, başkaları bakımından ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı yahut bakan tarafından görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

UNSUR 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan takım, durum ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki kurallar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunda sayılan genel kaideleri taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla memleketler arası kuruluşlar ile özel bölümde yahut serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan takım, durum ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel koşulları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

ç) Vilayet ve bölge müdürü takım, konum ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri idare konseyi üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla memleketler arası kuruluşlar ile özel kesimde yahut serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.2

(3) Yurtdışı daimî görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan kurallara ek olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu unsuru kapsamında yapılacak atamalar dâhil, kâfi lisan bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek kaidedir. Yurtdışı teşkilatında daimî bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usûl ve asılları ile disiplin ve başka özlük işlerine ait usûl ve temeller Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu unsuruna göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu unsur kararları uygulanmaz.

(5) (Ek: RG-15/7/2018-30479 – CK-4/800 md.) Rektörler, (…)3 profesörlük yapanlar ortasından atanır.

(6) (Ek: RG-15/7/2018-30479 – CK-4/800 md.) Mesleğe özel müsabaka imtihanı ile girilen takım, konum ve görevlerde ikinci fıkranın (c) bendi kararları uygulanmaz.

(7) (Ek: RG-13/9/2018-30534 – CK-17/3 md.) TÜBİTAK İdare Şurası üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi kararı uygulanmaz..

(8) (Ek:RG-13/12/2018-30624-C.K.-23/11 md.) Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılıkları ve İdare Şurası üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi kararı uygulanmaz.

(9) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/5 md.) Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda iki üye için ikinci fıkranın (c) bendi kararı uygulanmaz.

Görev süresi

HUSUS 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev mühletleri sona erenler, yine atanabilir. Bunlar, görev müddetleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku

%d blogcu bunu beğendi: